Juni 2015

Kender du dine fremtidige boligudgifter?

Det sidste års tid har været gunstig for boligejere. Lave renter har fået stadig flere til at vælge 30 årige fast forrentede lån. Så kender man jo sin fremtidige husleje.
Det er desværre ikke helt rigtigt. Grundskylden er på vej til at blive en alvorlig post i budgettet. Den er steget de senere år. Men vi har kun set begyndelsen. I nogle kommuner får grundskylden eksplosiv karakter de kommende år.

Stigninger på op til 150%
Grundskylden beregnes på grundlag af den jord, der hører til ejendommen. Hvis man bor i ejerlejlighed, er den altså ikke noget stort problem. Heller ikke, hvis man bor i et rækkehus med en lille have til. Men har man en 8-900 m2 stor have og bor i en kommune, hvor husene (og dermed grundene) er dyre, er det en helt anden sag.
Danske Bank har udarbejdet et fakta-ark, der kortlægger den gennemsnitlige grundskyld i alle landets kommuner. For at få en ide om, hvordan skemaet ser ud, har jeg valgt at visse dette lille udsnit - for her er der eksempler på et par kommuner med voldsomme stigninger.
Klik på skemaet, hvis du vil have det op i en mere læsbar størrelse. 
Kilder: altinget.dk og Danske Bank.

Du kan læse om alle kommunerne, hvis du klikker her.
Skemaet er ikke kun interessant, hvis man vil se, hvor meget grundskylden stiger i den ejendom, man bor i nu. Det er mindst lige så interessant, hvis man går med tanker om at flytte til en anden kommune. I nogle kommuner stiger grundskylden med over 100 % i løbet af en årrække. 
Folketinget har p.t. besluttet, at ejendomsskatterne p.t. kun må stige med max. 7% om året. Det kommunale gennemsnit har været 5,8% siden 2003. Men da huspriserne det seneste år mange steder er steget pænt,  vil kombinationen af stigende vurderinger og stigende grundskyld betyder højere ejendomsskatter i hele landet.
Eksempelvis var den gennemsnitlige grundskyld på Frederiksberg ca. 40.000 kr i 2012. Når den nye grundskyld er indfaset - på Frederiksberg vil det være i 2026 - vil den være steget til over 100.000 kr. om året. Det er en stigning på 153%. Mon løn og pensioner vil stige lige så meget?

Hvad er m2 prisen?
Vil man spare penge på sit budget, kan det altså betale sig at flytte fra en kommune med høje huspriser til en kommune med lave huspriser. Og her er m2-prisen en god indikator.
Realkreditrådet har udarbejdet en m2-prisliste, som afspejler priserne i 2014 for i hver enkelt kommune. Den afslører, at de dyreste m2 ligger i Gentofte. Her var den gennemsnitlige m2-pris 35.200 kr. sidste år. Til sammenligning var den samme pris 4.400 kr. i Tønder kommune.
Listen ligger på BRF's hjemmeside. Du finder den her.
Jeg har selv udnyttet denne viden til at få et mere økonomisk overkommeligt liv. Efter at have boet det meste af mit liv i Nordsjælland, valgte min kone og jeg for 9 år siden at flytte til Møgeltønder. Det er Tønder kommune. Vores gamle hus blev solgt for over 40.000 kr. pr. m2. Huset, vi købte, kostede 3.500 pr. m2. 
Prisforskellen kommer også til udtryk i grundskylden. I år betaler vi - hold lige fast i bordkanten - sølle 3.200 kr. i ejendomsskatter for at bo i et hus på over 300 m2. Var vi i stedet flyttet til Gentofte, ville den gennemsnitlige grundskyld have været 25.000 kr. årligt. Og den vil de kommende år stige til 56.000 kr. Det hen ad vejen til en stigning på 116%! 
Kigger man på boliger i København lige nu, får man ikke meget for pengene. I København S (som er Amager) nåede m2-prisen op på 34.000 kr. i 2. kvartal 2015. 
Klik på grafen, hvis du vil have en mere læsbar størrelse. Kilde: Boliga.dk

Som det fremgår af grafen, er m2-prisen dermed tilbage på samme niveau som i 2007. Den udvikling ser man mange steder i Danmark. Det er dejligt, hvis man skal sælge hus. Men dyrt, hvis man er køber.
Politikerne er godt i gang med at ændre vores skattesystem, så de personlige skatter bliver mindre og skatterne på bolig højere. Tager man ikke højde for det nu, kan et huskøb ødelægge familiens økonomi på sigt.
God jagt!