14. januar 2011

Diba Bank tog kunderne ved næsen

Kunder i Diba bank, der tidligere hed Næstved Bank, har fået en lang næse, selv om Pengeinstitutternes Ankenævn enstemmigt har pålagt banken at erstatte nogle af kundernes tab.
Sagen går tilbage til nogle investeringer, som Diba og andre banker solgte, uden at fortælle kunderne hele sandheden. Det kan man læse på Forbrugerrådets hjemmeside - forbrugerraadet.dk - hvor de har en afsnit om banker og kreditinstitutioner.
Kort fortalt handler det om et investeringsprodukt, der under navnet ScandiNotes blev solgt som en normal obligation. Men det var det ikke. Det var et investeringsprodukt, hvor 18 banker lånte penge af deres egne kunder. Papirerne blev solgt som en obligation med en god rente og en lav risiko.
Det er netop det, ankenævnet peger på i sin afgørelse. F.eks. hæftede bankerne ikke solidarisk med hinanden men hver for sig. Hvilket betød, at så snart blot en af bankerne fik problemer, tabte kunderne penge. Det glemte bankernes investeringsrådgivere at fortælle deres kunder.
Det gjaldt også kunder i Diba Bank, der investerede i ScandiNotes.
At afgørelsen er enstemmig, er bemærkelsesværdig i denne sag, for ankenævnet to repræsentanter fra finanssektoren syntes altså også, at Diba havde ført kunderne bag lyset.
Nu skulle man jo tror, at alt så var den skønneste orden. Finansrådet henstiller nemlig, at alle medlemmerne - det vil bl.a. sige alle banker - følger enstemmige afgørelser i Pengeinstitutankenævnet. Men det vil Diba Bank ikke. De nægter at dække de tab, kunderne har haft på ScandiNotes.
"Det er underminerer både Pengeinstitutankenævnet og hele finanssektorens troværdighed," siger Carsten Holdum, der er cheføkonom i Forbrugerrådet.
Du kan læse hele historien her.
Moralen er ikke blot, at man skal se sig godt for, når man investerer sine penge. Man skal se sig godt for, inden man vælger bank. Man kan i hvert fald slå fast, at det åbebart ikke er alle kunder i Diba, der får bedre råd - selv om det er bankens slogan!