18. december 2010

Det har aldrig være lettere at sammenligne priser

Der er flere steder på nettet, hvor du kan tjekke priser. Et af de mest benyttede er Pricrunner.dk fordi man dér kan finde rigtig mange varegrupper. Det kan man også på alternativerne Pribot.dk, Denrettepris.dk og Priser.dk.
Hvis du kun er interesseret i teknik, er der sider, som ikke beskæftiger sig med andet. På sider som Edbpriser.dk, Altomdata.dk og Alatest.dk kan du sammenligne priser på computere, kameraer, tv, viodeoptagere osv. De pågældende sider giver også muligheder at sammenligne produkternes data. På bl.a. Alatest.dk kan du desuden læse ekspertanmeldelser af en del produkter.
Hvis du vil se, om et produkt er testet, så tjek f.eks. Forbrugerrådets taenk.dk. Her kræver det dog et abonnement at få lov til at læse det hele. Alternativet er Testfreaks.dk Det er gratis.
Ikke alle produkter optræder på alle sites. Der skal nogle steder være en aftale mellem producenten og sitet, før en producent lader sine produkter optræde i en prissammenligning. Findes et produkt ikke på et sammenlignings-site, kan du Google det med navn og produktnummer. Det er en alternativ og effektiv måde at finde ud af, hvor det bedst kan betale sig at købe et bestemt produkt. Den er til gengæld mere tidskrævende.
Der kommer næsten nye sammenligningssites hver dag. Indenfor alle produktkategorier. Ude i spalten til højre har jeg samlet nogle af de vigtigste p.t. Der kan du også finde en hjemmeside, der formidler håndværkertilbud. Det kan være væjet til det billigste tilbud. Men det kan jo også være en effektiv måde at få at klarlagt, hvor mange penge man skal bruge på opgaven.
Hvis du synes, der mangle nogle gode site, hvor man kan sammenligne priser - eller du har dårlige erfaringer med nogle af dem jeg har nævnt - må du meget gerne sende mig en mail. Listen opdaterer jeg jævnligt.
God fornøjelse med jagten på den laveste pris.